Атайын хирургиялык дисциплиналар жөнүндө

Кафедра башчысы:

Сулайманкулов Руслан Мэлисович

Медицина илимдеринин кандидаты

Доценттин милдетин аткаруучу

Байланыштар:

  • Дарек: Турусбекова 88/1, кабинет 510
  • Телефон: 

Бөлүм жөнүндө

Бөлүмдүн негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

– жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо;
– хирургиялык ооруларды диагностикалоонун жана дарылоонун жана башка илимий изилдөөлөрдүн жаңы технологияларын жана ыкмаларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү;
– калкка жогорку квалификациялуу жана жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтүү.

Ошол эле учурда кафедранын окуу, медициналык жана илимий ишмердигинде көптөгөн конкреттүү милдеттер чечилет:

– клиникалык окуу планында каралган практикалык сабактарды өткөрүү жана лекцияларды окуу
– дисциплиналар жана мамлекеттик стандарттардын негизинде;
– студенттердин практикасына жетекчилик кылуу;
– экзамендерди жана тесттерди өткөрүү;
– студенттер жана мугалимдер үчүн окуу-методикалык материалдарды жана окуу китептерин иштеп чыгуу;
– окуу-методикалык материалдарды жана колдонмолорду басып чыгаруу
– интернатурада жана клиникалык ординатурада «хирургия» жана «кардио-
– Университеттин илимий пландарына ылайык, гранттардын жана ар кандай программалардын жана долбоорлордун негизинде илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү.