Максаттар жана максаттар

Бөлүмдүн максаты:

Дарылоо иши адистиги боюнча ЖББПнын талаптарына ылайык студенттердин кесиптик көндүмдөрүнө жана жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болуу жана калыптандыруунун ыраатуулугун жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуунун алкагында окуу жана өндүрүштүк тажрыйбаларынын бардык түрүн уюштуруу жана өткөрүү.

Бөлүмдүн милдеттери:

 • тажрыйба түрүнө ылайык клиникалык базаларды тандоо;
 • тажрыйба базасы катары тандалган саламаттыкты сактоо уюмдары менен келишим түзүү;
 • студенттерди тажрыйба өтүү орундары менен камсыздоо;
 • тажрыйба өтүү алдында уюштуруу иш-чараларын өткөрүү;
 • студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасын жалпы уюштуруучу жетекчилик;
 • бекитилген окуу пландарына ылайык, студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасын пландоо жана уюштуруу боюнча клиникалык кафедралардын ишин көзөмөлдөө;
 • өндүрүштүк тажрыйба боюнча талдоо өткөрүү жана маалыматтарды жалпылоо;

Өндүрүштүк тажрыйба программасы

 • мед.айымдын жардамчысы;
 • тез жардам фельдшеринин жардамчысы (шашылыш медицина);
 • стационардык дарыгердин жардамчысы;
 • амбулатордук-поликлиникалык мекеменин дарыгеринин жардамчысы (ҮБДТ – үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу).

Документтер