Кызматкерлер

Халилова Марина Владимировна
Мониторинг жана сапат департаментинин директору:
Хиценко Людмила Анатольевна
Усенова Гульнур Искаковна
мониторинг секторунун башкы адиси