Психологиялык колдоо борбору

КЭАУ ЭАММдин ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ БОРБОРУ

Урматтуу студенттер, биздин окуу жайда билим берүү процессине студенттерди психологиялык жактан даярдыгын камсыздоочу Психологиялык жактан жардам көрсөтүү борбору иштейт. Биздин борбордо  кризистик кырдаалдарда сиз психологиялык жардам, колдоо жана кеңеш ала аласыздар.

Борбордун максаты

Билим берүү процессинин бардык катышычууларынын жеке өнүгүүсү жана ден-соолугун сактоо үчүн психологиялык шарттарды камсыздоочу социалдык-педагогикалык өнүктүрүү чөйрөсүн түзүүгө көмөктөшүү.

Борбордун милдеттери
  • студенттердин кесиптик-жеке өнүгүүсүнө жардам көрсөтүү;
  • университеттеги социалдык-психологиялык климаттын шайкештигин түзүүгө көмөктөшүү;
  • студенттердин девианттык жүрүм-турумунун алдын алууга багытталган, иш-чаралардын тутумун иштеп чыгууга катышуу;
  • студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн азыркы эмгек базарына көнүшүү деңгээлин жогорулатууга көмөк көрсөтүү;
  • психологиялык илимдин жетишкендиктерин билим берүү тажрыйбасына жайылтуу жана киргизүүгө көмөктөшүү;
  •