Сапатты баалоо жана билимди көзөмөлдөө сектору

Сотрудники Куттугалиева Даяна Мысабековна Специалист сектора оценки качества и контроля знаний Айталиева Рами Руслановна Специалист сектора оценки качества и контроля знаний Цели и задачи Цель сектора: «Способствование созданию прозрачной, объективной и эффективной системы оценки знаний, способствующей повышению качества медицинского образования и подготовки высококвалифицированных специалистов.» Задачи сектора: Координация, контроль внедрения и использования инструментов оценки знаний в […]

Документтер

Жоболор: СКжОТИ бөлүмү жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Кураторлук жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Университетте окуп жаткандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча шарттарды түзүүнү жөнгө салуучу жобо КЭАУНИн Эл аралык медицина мектебинде окуучулар үчүн ички тартип эрежелери Студенттин моралдык-этикалык кодекси Иш пландары: ПСиВР бөлүмүнүн иш планы 2023-2024 окуу жылы. Тарбия иштеринин планы 2022-2023 окуу жылы. Куратордун […]

Максаттары жана милдеттери

Начальник Отдела поддержки студентов и внеучебной работы(воспитательной) Толук Аты-жөнү: Конгайтиева Гүлжаз Анарбековна Илимий даражасы: саясий илимдердин кандидаты Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу Байланыш: (0312) 53-36-68 Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 106-кабинет E–mail: extracurricularoffice@gmail.com Максаттары жана милдеттери Студенттерди колдоо жана окуудан тышкаркы иштер бөлүмүнүн (СКжОТИ) максаттары: СКжОТИ бөлүмүнүн негизги максаты-студенттердин […]

Медициналык китепкана

Чыгыш Медициналык кампусунун китепканасы Дареги: ул. 6-апрель 6, Шкаф №115 Телефон: 53-37-07 Сайт: http://library.IUK.KG/RU/ Иштөө убактысы: Дүйш., Шеш., Шар., Бейш., Жума 09: 00-17: 00 Түшкү тыныгуу: 12:00 – 13:00 “Китепкана” маалыматтык жана билим берүү платформасы – “Кыргызстан” Эл аралык Университетинин “академиялык консорциумунун илимий китепканасынын бирдиктүү платформасы (АК” КЭАУ “),  алардын ишмердүүшлүгүн  жана маалыматтык-билим берүүчү китепканалык […]

Психологиялык колдоо борбору

КЭАУ ЭАММдин ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ БОРБОРУ Урматтуу студенттер, биздин окуу жайда билим берүү процессине студенттерди психологиялык жактан даярдыгын камсыздоочу Психологиялык жактан жардам көрсөтүү борбору иштейт. Биздин борбордо  кризистик кырдаалдарда сиз психологиялык жардам, колдоо жана кеңеш ала аласыздар. Борбордун максаты Билим берүү процессинин бардык катышычууларынын жеке өнүгүүсү жана ден-соолугун сактоо үчүн психологиялык шарттарды камсыздоочу социалдык-педагогикалык […]

Окуу-усулдук сектор

Бөлүмдүн максаты: Окуу процессин уюштуруу жана оптималдаштыруу, Эл аралык медицина мектебинин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттери менен биргеликте билим берүү программаларынын ишке ашырылышына жана өркүндөтүүсүнө байкоо жүргүзүү. Бөлүмдүн максаттары: Билим берүү программалары боюнча окуу процессин ченемдик камсыздоо; Окуу процессин усулдук камсыздоо; Окуу процессин өркүндөтүү; Окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу: — Окуу процессин оптималдаштыруу; — Окуу процессинин […]

Студенттик сектор

Студенттик сектордун жетектөөчү адиси Усенова Азиза Рахатбековна Максаты: Студенттик сектордун максаты-университеттин миссиясына ылайык административдик иш-аракеттерди жүргүзүү; Пакистан Ислам Республикасынын, Бангладеш Эл Республикасынын, Индия Республикасынын, Египет Араб Республикасынын жана башка өлкөлөрдүн студенттери менен алардын кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын эске алуу аркылуу объективдүүлүктүн, ишенимдин жана айкындыктын заманбап талаптарынын негизинде, аларды кабыл алуудан баштап университетти аяктаганга чейин пландуу иш […]

Билим берүү сектору

ЭАММдин билим берүү секторунун максаты Билим берүү сектору Дарылоо иши программасы боюнча билим берүү процессин уюштуруу, аны өркүндөтүү шарттарын камсыз кылуу максатында түзүлгөн. КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын Билим берүү департаментинин курамында бардык курстар боюнча окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окуу иши боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу, окуу процессин диагностикалоо, аттестациянын натыйжаларын статистикалык иштеп чыгуу боюнча милдеттерди […]

Мониторинг жана сапат сектору

Цель отдела: Билим берүү сапатынын тутумунда иштин анык абалы жөнүндө маалыматты чогултууну, иштеп чыгууну жана талдоону камсыздоо, мониторинг жүргүзүү. Бөлүмдүн милдеттери: Кардарлардын жана башка кызыкдар тараптардын билим берүү, илимий жана инновациялык ишмердүүлүгүнө канааттануусун жогорулатууга карата  ЭАММдин  сапатты башкаруу тутумунун (СБТ) ишин колдоо жана өркүндөтүү; ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн мониторинг ыкмаларын, аспаптарын жана процедураларын иштеп чыгуу, ишке ашыруу, […]

Маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү сектору

ЭАММдин маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү сектору ЭАММдин МТжС сектору ЭАММдин бүткүл инфратүзүмүн маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү маселелери боюнча колдоо максатында түзүлгөн. Максаттары ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн алкагында маалыматтык технологияларды өнүктүрүү. ЭАММдин тармактарын жумушка жарактуу абалда сактоо. Жабдуу жана колдонуучулардын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу. ЭАММдин бардык билим берүү процесстерин автоматташтыруу жана санариптештирүү. Милдеттери ЭАММдин билим берүү процессине башкаруунун […]

Паспорттук-визалык сектор

Максаты: чет өлкөлүк студенттерге паспорттук-визалык иштер жана документтерди кабыл алуу боюнча ыкчам жана сапаттуу кызматтарды көрсөтүүнү камсыз кылуу;   визаны узартуу, каттоо жана бардык паспорттук-визалык маселелер боюнча документтерди онлайн түрүндө кабыл алуу; Милдеттери: чет өлкөлүк студенттердин Кыргыз Республикасына келүү жана келип жайгашуусуна зарыл болгон документтерди даярдоого жардам көрсөтүү; КЭАУ ЭАММге окууга келген чет өлкөлүк жарандар менен […]

Саламаттык сактоо уюмдарындагы жана аймактагы социалдык мекемелердеги тажрыйбалардын базасы

Студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасы – жогорку медициналык билими бар адистерди даярдоодо окуу процессинин маанилүү бөлүгү. «КЭАУ» ЭАММде өндүрүштүк тажрыйба жалпы тажрыйбадагы дарыгер – адисти даярдоо профилине ылайык келген саламаттык сактоо уюмдарында студенттердин теориялык билимдерди өздөштүрүүсүнө жараша этап-этабы менен (ырааттуу) жүргүзүлөт. Студенттер тажрыйбалык көндүмдөрдү пландуу жана максаттуу өздөштүрүшөт жана заманбап медициналык жабдуулар менен таанышышат, медициналык чөйрөдө өз […]

Максаттары жана милдеттери

Бөлүмдүн башчысы Джаилова Бактыгул Рамзановна Байланыштар: Дареги: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Турусбеков көчөсү 88/1, Университеттик «Аманат» клиникасы 5 этаж, 511-иш бөлмө. Телефон: +996 555 367 062 Email: baktyguldjailova@com Бөлүмдүн максаты: “Дарылоо иши” адистиги боюнча ЖББПнын талаптарына ылайык студенттердин кесиптик жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн калыптандыруунун жана өздөштүрүүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана ырааттуулугун камсыз кылуунун алкагында өндүрүштүк тажрыйбалардын бардык типтерин уюштуруу жана […]

Эл аралык сектор

Эл аралык кызматташтык Эл аралык кызматташтык чет элдик жарандарды окутууга,   академиялык мобилдүүлүктү камсыздоого багытталган жана эл аралык деңгээлде профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатууну камсыз кылууга багытталган ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Негизги милдети – ар кандай өлкөлөрдүн университеттери менен эл аралык байланыштарды түзүү, чет элдик студенттерге паспорттук жана визалык кызматтарын көрсөтүү жана документтерди кабыл алуу. […]