Педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасынын байланыштары

Кыргызстан,  Бишкек ш., 7 апрел к-сү, 6, №203 иш бөлмөсү.

Email: pediatrics@ism.iuk.kg

Телефон номуру: +996 (312) 53-37-01