Дисциплиналар

Дисциплиналар:

Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат.

  • пропедпедиатрия
  • акушердик жана гинекология
  • балдар оорулары

Окуу- усулдук комплекс::

Кафедра студенттерди окутууда окуу-илимий-практикалык ишмердүүлүгүн ишке ашырууга зарыл болгон заманбап ыкмаларды жана окутуу формаларын, заманбап маалыматтык технологияларды, электрондук окутуу ресустарын жана башка маалымат тутумдарын колдонот.

ОУК акушердик жана гинекология
ОУК Балдардын оорулары
ОУК Пропедпедиатрия

Дисциплиналардын ОУКунун толук нускасын педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасынан алсаңыз болот