Студенттик бөлүмдүн байланыштары

Бөлүмдүн иштөө графиги: Дүйш., Шейш., Шарш., Бейш., Жума 08:00дон — 17:00 чуйинТыныгуу: 12:00 — 13:00 Байланыштан: Телефону: +996 312 53-12-32 e-mail: students_affairs@ism.iuk.kg Дареги: Чыгыш Медициналык Кампусу. Бишкек ш., 7 Апрель к-сү, 6, 102 иш бөлмөсү

Документтер

Студенттик бөлүм жөнүндө жобо Студенттердин өздүк иштерин кароочу комиссия жөнүндөгү буйруктар № 1 протокол № 2 протокол № 3 протокол № 4 протокол

Максаттар жана максаттар

Максаты: Студенттик бөлүмдүн максаты болуп, студенттердин өздүк иш кагаздарын туура каттоо, сактоо жана жүргүзүү болуп саналат.   Милдеттери: Студенттердин өздүк иш кагаздарын өз убагында жана туура каттоону уюштуруу. Өздүк иш кагаздарды эсепке алуу жана сактоону уюштуруу. ЭАММдин жана аймактык кампустардын студенттерин студенттик билеттер жана зачеттук китепчелер менен камсыздоо. Статистикалык эсепти жүргүзүү жана статистикалык отчетторду тиешелүү […]