Максаттар жана максаттар

Максаты: Студенттик бөлүмдүн максаты болуп, студенттердин өздүк иш кагаздарын туура каттоо, сактоо жана жүргүзүү болуп саналат.   Милдеттери: Студенттердин өздүк иш кагаздарын өз убагында жана туура каттоону уюштуруу. Өздүк иш кагаздарды эсепке алуу жана сактоону уюштуруу. ЭАММдин жана аймактык кампустардын студенттерин студенттик билеттер жана зачеттук китепчелер менен камсыздоо. Статистикалык эсепти жүргүзүү жана статистикалык отчетторду тиешелүү […]