«Коомдук саламаттыкты сактоо» кафедрасынын байланыштары

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. 7 Апреля 6, кабинет №205.

Email: public_health@ism.iuk.kg