«Коомдук саламаттыкты сактоо» кафедрасынын байланыштары

Кыргызстан,  Бишкек ш-ры, 7 Апрель к-сү, 6, №205 иш бөлмөсү.

Email: public_health@ism.iuk.kg