АБТ

ЭАММдин автоматташтырылган башкаруу тутуму

AБТ  КЭАУ Эл аралык медициналык мектеби окуу  процесстерин автоматташтырууну жүргүзүп  жатат. Программалык камсыздоо аралык жана билимдеринин жыйынтыгын текшерүү, кирүү сыноолорун, студенттердин жана мугалимдердин сурамжылоолорун жүргүзүү үчүн WEB -тутумду пайдаланууну өзүнүн ичине камтыйт.

тестирлөө тутуму
сурамжылоо жүргүзүү
кирүү сынактары