Окумуштуулар кеңеши

«КЭАУ» ЭАММдин окумуштуулар кеңеши

1

Айдаралиев Асылбек Акматбекович

КЭАУ ЭАММдин ректору, медицина илимдеринин доктору, профессор, КРнын УИАнын Академиги, төрага

2

Белов Георгий Васильевич

Медицина илимдеринин доктору, профессор, «Патологии» кафедрасынын башчысы, төраганын орун басары

3

Оторова Асель Анарбековна

Биология илимдеринин кандидаты, «Фундаментальных дисциплиналар» кафедрасынын башкы адиси, окумуштуу катчысы 

4

Айтикеев Адилет Усенович

«Атайын клиническалык дисциплиналар» кафедрасынын башчысы

5

Акматов Нурдан Амангельдиевич

м.и.к., «Анатомия» кафедрасынын башчысы

6

Акматова Эльмира Казакбаевна

д.б.н., б.и.д., профессор, «Фундаментальных дисциплиналар» кафедрасынын башчысы

7

Алымкулов Муратбек Чынарбекович

м.и.к., доценттин м.а., «Хирургия» кафедрасынын башчысы

8

Байбулатов Эльдар Муратбекович

м.и.к., ЭАММдин стратегиялык жана инновациялык өнүгүү боюнча проректору

9

Баитова Гульмира Мусаевна

м.и.д., профессор, «Терапия» кафедрасынын башчысы

10

Байходжоев Муратбек Сейтказиевич

б.и.к., илим жана эл аралык байланыш боюнча проректор

11

Джанабилова Гулнар Аскарбековна

«РЕМЕДИУМ» көп профилдүү медициналык клиникасынын башкы дарыгери

12

Ильязова Нургуль Болотбековна

э.и.к., «Гуманитардык дисциплиналар» кафедрасынын башчысы

13

Кадыркулова Салтанат Орозобаевна

х.и.к., «Фундаментальных дисциплиналар» кафедрасынын доцентинин м.а.

14

Каратаев Мадамин Мусаевич

м.и.д., профессор, (УФБ)Улуттук физиотерапия борборунун директору

15

Кудаярова Айнура Сапарбаевна

м.и.к., «Педиатрия, акушердик жана гинекология» кафедрасынын башчысы

16

Кулбатыров Кубанычбек Дуйшеевич

ЭАММдин клиникалык дарылоо иштери боюнча проректору

17

Курманалиева Мээрим Алмазбековна

Жаш окумуштуулар кеңешинин төрагасы

18

Муса кызы Алина

ч.и.д., профессор, Чыгыш Медициналык кампусунун окуу-административдик иштери боюнча проректору

19

Мишал Рилван/ Mishal Rilwan

«Дарылоо иштери» адистиги боюнча 3-курстун студенти, Илимий студенттик коомдун төрагасы

20

Назир Мухаммад Имран Назир Ахмед  

«Education Adviser» компаниянын төрагасы 

21

Садырбеков Кубатбек Каныбекович

м.и.к., доценттин м.а., «Коомдук саламаттыкты сактоо» кафедрасынын башчысы