Киргизүү

Терапия бөлүмү

Атайын клиникалык дисциплиналар бөлүмү

Атайын клиникалык дисциплиналар бөлүмү

Негизги дисциплиналар бөлүмү

Хирургиялык оорулар бөлүмү

Анатомия кафедрасы

Коомдук саламаттыкты сактоо департаменти

Педиатрия акушердик жана гинекология бөлүмү

Атайын клиникалык дисциплиналар бөлүмү

Терапия бөлүмү