Максаттар жана максаттар

Деканаттын максаты:

Студенттердин билим берүү муктаждыктарын жана алардын кесиптик-инсандык өнүгүүсүн канааттандыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, учурдагы ченемдик талаптарга жана заманбап билим берүү технологияларына ылайык билим берүү ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу.                                      

Деканаттын милдеттери:

  • Студенттерди кабыл алуу боюнча кабыл алуу комиссиясы менен өз ара аракеттенүү;
  • билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугун берүүчү лицензиясына ылайык, окуу процессин окуу пландары боюнча уюштуруу жана көзөмөлдөө;
  • окутуу маселелери боюнча студенттердин маалыматтык сурап-билүү кызматы;
  • тарбиялык жана аудитордук эмес иштерди уюштуруу жана өткөрүү.