Изилдөө темалары

ЭАММдеги илимий иштер бардык университеттердегидей эле университеттин маанилүү түзүлүшү болуп саналат.  Илимий ишмердүүлүктүн уюштуруу формалары жаңы илимий багыт болуп саналат, анткени жаңы чакырыктар, илимдин негизги багыты Россиянын табигый илимдер академиясында “Кыргызстандын ар түрдүү жаш курагындагы жашоочуларынын өзгөчө кырдаалдардагы  медициналык-экологиялык коопсуздугу” деп 2021-жылдын 14-январында РАЕ № 0302 базасына  катталган.