Студенттик кеңеш

ЭАММдин студенттик кеңешинин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясына, аткаруу бийлик органдарынын ченемдик-укуктук актыларына, “КЭАУ” ОИӨКнын уставына, КЭАУ ЭАММдин студенттик кеңеш жөнүндөгү жобосуна жана анын иш планына ылайык жүргүзүлөт. 

Студенттик кеңештин максаты:

Студент жаштардын жашоосундагы маанилүү маселелерин чечүү, алардын социалдык жигердүүлүгүн өнүктүрүү жана социалдык демилгелерин колдоо жана жүзөгө ашыруу.

Студенттик кеңештин милдеттери:

 • жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого байланыштуу маселелерди чечүүгө студенттерди тартуу;
 • студенттердин илимий жана кесиптик кызыкчылыктарын эске алып, окуу процессинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • студенттердин укук, кызыкчылыктарын коргоо жана таламдарынын өкүлү болуу;
 • студенттердин кызыкчылыктарын козгогон билим берүү, социалдык жана турмуш-тиричилик жана башка маселелерди чечүүдө жардам көрсөтүү;
 • студенттиктиктин демократиялык салттарын сактоо жана өнүктүрүү;
 • университеттин башкаруу органдарына билим берүү жана илимий милдеттерди чечүүгө, студенттердин эс алуусун жана жашоо тиричилик шарттарын уюштурууга, сергек жашоого үгүттөөнү жайылтууга жардам көрсөтүү;
 • билим берүү процессинин алкагында өткөрүлгөн иш-чараларда КЭАУ ЭАММдин түзүмдүк бөлүмдөрүнө жардам көрсөтүү;
 • студенттердин аң сезимин жана өз билим деңгээлине болгон талапты жогорулатууга багытталган, университеттин мүлкүнө этияттык менен мамиле кылууга, университеттин руху жана салттарына патриоттук мамиле кылууга тарбиялоо иштерин жүргүзүү
 • студенттерге университеттин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берүү;
 • ЖОЖдор аралык, аймактар аралык жана эл аралык байланыштарды бекемдөө;
 • тартип жана укук тартибин күчөтүүгө жардам көрсөтүү;
 • коомдук мааниге ээ болгон жаштар демилгелерин жүзөгө ашырууга жардам көрсөтүү;
 • КЭАУ ЭАММдин студенттеринин чыныгы муктаждыктарын талдоо;
 • маданий- массалык иш- чараларды уюштуруу жана өткөрүү;

Студенттик кеңештин координациялык тобу ички жана тышкы бөлүмдөрдөн турат:

Ички бөлүм

Студенттердик маселелер менен байланыштуу университеттин ички ишмердүүлүгүн жөнгө салат жана бардык мүмкүн болгон жерде жардам көрсөтүп, маалымат менен бөлүшөт.

Университеттин ийгиликтүү кадыр-баркын жогорулатууга жардам берип, студенттерге ар кандай топторду түзүү жолу менен төмөндөгүдөй класстан тышкаркы сабактарды уюштуруп, жагымдуу күн өткөрүүнү камсыз кылат:

Көңүл ачуу, жасалгалоо жана логистика менен байланышкан тиешелүү ишмердүүлүктү уюштурат жана бардык иш-чараларды өткөрөт;

Дени сак жашоону жайылтуу жана жаш спортчулардын өнүгүүсүнө көмөктөшүү үчүн спорттук иш-чараларды уюштурат жана өткөрөт;

Билим берүү иш-чараларын, викториналарды, дебаттарды, маалыматтык программаларды, илимий конференцияларды уюштурат жана студенттерге өз билимин текшерүү жана окуу жаатында алдыга жылуу үчүн платформа түзүп берет.

Тышкы бөлүм

Студенттердин тышкы ишмердүүлүгүн багыттайт жана тышкы маселелер боюнча жардам көрсөтөт.

Видеоролик, сүрөттөрдү түзүү үстүндө иштейт, аларды иштеп чыгат жана редакциялайт.

Университеттин жана Студенттик кеңештин социалдык тармактарынын платформалары менен иштейт, расмий маалымат менен бөлүшөт жана Студенттик кеңеш менен Университеттин бардык ишмердүүлүгүн көрсөтөт.

Коомдук сүйлөп чыгууларды алдыга сүрөйт,  студенттердин көз карашы, алардын тажрыйбасы тууралуу жана мотивациялык  роликтерди тартышат, адабияттар менен камсыздайт, университеттин ийгиликтүү кадыр-баркын жогорулатууга жардам берет.