Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Факультеттеги билим берүү иш-чаралары ДСУнун окуу пландарынын жана билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан программалар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде инновациялык методдор жана окуу куралдары кеңири колдонулат: көйгөйлүү жана татаал лекцияларды окуу, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу жана видео жана мультимедиялык жабдуулар.

Практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн жана дайыма өркүндөтүүнүн зарыл шарты болуп окуу муляждары, столдор, медициналык жабдуулар жана башкалар менен жабдылган клиникага чейинки практикалык кабинеттер саналат. Лабораториялардын материалдык-техникалык жабдылышы эл аралык стандарттарга жооп берген жана сертификацияланган.

Институтта заманбап медициналык жана илимий басылмалар бар китепкана бар.