Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Факультеттеги билим берүү иш-чаралары ДСУнун окуу пландарынын жана билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан программалар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде инновациялык методдор жана окуу куралдары кеңири колдонулат: көйгөйлүү жана татаал лекцияларды окуу, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу жана видео жана мультимедиялык жабдуулар. Практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн жана дайыма өркүндөтүүнүн зарыл шарты болуп окуу муляждары, столдор, медициналык жабдуулар […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Изилдөө иши: бөлүмдүн илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү; кафедранын мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу; Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди жайылтуу ж.б. Изилдөө планы Студенттик изилдөө планы Кесиптик […]

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу-методикалык комплекс: Методикалык иш үчүн: кафедранын мүчөлөрүнүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; билим берүү процессин окуу-методикалык камсыздоонун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдоого катышуу; студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды, атайын семинарларды иштеп чыгуу; УМК Травматология жана ортопедия УМК Урология […]

Профессордук-окутуучулук курам

Сулайманкулов Руслан Мэлисович КМН, Заведующий кафедрой Жолочиева Гульмира Токтобековна ассистент кафедры Абдыназаров Алмаз Нурдинович ассистент кафедры Айтназаров Эмил Тыныбекович ассистент кафедры Базеян Джульетта Кареновна ассистент кафедры Жекшенбек кызы Тамара ассистент кафедры Кожокматова Гулия Сатындиевна д.м.н., профессор Жоомартов Улугбек Акрамович ассистент кафедры Кендирбаева Назгуль Дженишбековна ассистент кафедры Эсенов Илияз Асылбекович ассистент кафедры Керимбаев Расул Толоевич ассистент […]

Атайын хирургиялык дисциплиналар жөнүндө

Кафедра башчысы: Сулайманкулов Руслан Мэлисович Медицина илимдеринин кандидаты Доценттин милдетин аткаруучу Байланыштар: Дарек: Турусбекова 88/1, кабинет 510 Телефон: Бөлүм жөнүндө Бөлүмдүн негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат: – жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо; – хирургиялык ооруларды диагностикалоонун жана дарылоонун жана башка илимий изилдөөлөрдүн жаңы технологияларын жана ыкмаларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү; – калкка жогорку квалификациялуу жана жогорку […]