ЖОЖдор, өнөктөштөр

Чет өлкөлүк жождор менен макулдашуулар жана кызматташуу келишимдери

Макулдашууларды иштеп чыгуу жана кол коюу, аларды жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле келишимдердин натыйжалуу иш-аракеттери, “КЭАУ” ЭАММдин чет өлкөлүк өнөктөштөр менен эл аралык долбоорлордо  ийгиликтүү катышуу үчүн зарыл,  талап кылынган шарт.

ЭАММдин макулдашуулары