Эл аралык кызматташтык

Previous Next Эл аралык кызматташтык Эл аралык кызматташтык – чет өлкөлүк жарандарды окутууга багытталган, эл аралык деңгээлде академиялык мобилдүүлүктү жана профессордук-окутуучулук курамынын квалификациясын жогорулатууну камсыз кылган ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү . Негизги милдети – ар түрдүү мамлекеттердин университеттери менен эл аралык байланыштарды түзүү, чет элдик студенттерге паспорттук жана визалык кызматтарын көрсөтүү жана документтерди кабыл алуу. […]

Атайын өкүлчүлүк

Educational Advisor –медицинаны чет өлкөдө окууну көздөгөн чет элдик студенттерге мыкты кызмат камсыз кылган, 2005-жылдан тартып билим берүү тармагындагы эң ири жана эзелки консалтингдик агенттиктердин бири. Компания тапшырууга жардам берүү менен гана эмес, окуу аягына чейин колдоо көрсөтүүсү менен башкалардан өзгөчөлөнүп түрат. Агенттик Кыргызстан жана Казакстандын алдыңкы университеттеринин өзгөчө өнөктөшү болуп саналат, агенттик Пакистан, Индия, Бангладеш, […]

ЖОЖдор, өнөктөштөр

Чет өлкөлүк жождор менен макулдашуулар жана кызматташуу келишимдери Макулдашууларды иштеп чыгуу жана кол коюу, аларды жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле келишимдердин натыйжалуу иш-аракеттери, “КЭАУ” ЭАММдин чет өлкөлүк өнөктөштөр менен эл аралык долбоорлордо  ийгиликтүү катышуу үчүн зарыл,  талап кылынган шарт. ЭАММдин макулдашуулары

Эл арлык биримдик

Таанылышы АКШнын чет өлкөлүк медициналык ЖОЖдорунун бүтүрүүчүлөрдүн Пакистандык медициналык кеңеши (PMC A-Listed) Австралиянын медициналык кеңеши (AMC) Канада медициналык кеңеши (МСС) Медициналык мектептердин дүйнөлүк каталогу (WDOMS) Мүчөлүгү Кыргыз Республикасынын Медициналык университеттеринин ассоциациясы (AMUKR) Тропикалык медицина университеттеринин альянсы (AUTM, КНР) Сингапур, Израиль, Бразилия, ЮАР, Пакистан университеттери менен катар, инновациялар жана медициналык шаймандарды колдонуу боюнча альянсы (BRIMDIA, КНР). […]