Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

“Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында азыркы дисциплиналарды окутуу үчүн лабораторияларга коюлган талаптарга ылайык жаңыланган жабдуулар менен камсыздалган, төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн заманбап окуу бөлмөлөр жана лабораториялар бар:

  • — Микробиология, вирусология и иммунология
  • — Базистик фармакология
  • —Кадимки физиология
  • — Клиникалык фармакология

Иш бөлмөлөрүндө дисциплиналарга ылайык маалымат стенддери, лабораториялык жабдуулар (микроскоптор, термостаттар, центрифугалар, муздаткычтар, кургатуучу шкафтар, автоклавдар, бактерициддик нурланткычтар, биокоопсуздук шкафтары, дистилляторлор, соргуч шкафтары, кургак мештер, стерилизаторлор, лаборатордук таразалар ж.б.), ошондой эле куралдар топтомдору (термометрлер, фонендоскоптор, тонометрлер, скальпелдер, пинцеттер, кайчылар, автоматтык пипеткалар, ж.б.у.с.), лабораториялык идиштер топтомдору (колбалар, Петри чөйчөктөрү, ж.б.у.с.), реактивдер топтомдору иштөөгө сунушталат.