Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Патология кафедрасы

Окуу планы​:

Ырааттуулугу:

Окуу графиктери: