Профессордук-окутуучулук курам

Жаныбеков Илияс Жаныбекович Заведующий кафедрой Хаджамбердиев Игорь Бахабович Старший преподаватель Ураимов Эламан Преподаватель Аманбеков Акыл Аманбекович Преподаватель Кенжебаев Султанбек Сабырбекович Преподаватель Музаева Айчурок Рыспековна Преподаватель Аманова Асел Кубанычбеквона Специалист Абыкеева Динара Муратбековна Преподаватель Алышерова Айзат Сабыровна Преподаватель Акматова Асия Адылбековна Преподаватель

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Патология кафедрасы Окуу планы​: Учебный план для иностранных граждан (5 лет) — 2023 г. Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин (5 лет) за 2023-24 уч. г. Окуу графиктери: Календарный график 3 семестр Календарный график 4 семестр Календарный график 10 семестр Модульный график 3 семестр Модульный график 4 семестр Модульный график 10 семестр

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий-изилдөө иштери: Кафедранын илимий-изилдөө иштерин уюштуруу төмөнкү негизги багыттарда жүргүзүлөт: – профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу; – басма ишин уюштуруу; – студенттердин (СИИИ) илимий-изилдөө иштерин уюштуруу; – окутуучуларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин планы

Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Дарс залдары окуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берген мультимедиялык жабдуулар менен жабдылган,. Окуу бөлмөлөрү жана лабораториялар микроскоптор, көрсөтмө куралдар, стенд жана плакаттар, таблицалар, макро жана микропрепараттар менен жабдылган. Патология кафедрасындагы окуу процесси  “Даарылоо иши” багытында англис тилинде типтүү жана окутуу иш программаларына (силлабустарга) ылайык  жүрөт: Кафедрадагы окуу процесси окуу-усулдук комплекстер менен жөнгө салынат. типтүү жана окуу […]

Патология кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Жаныбеков Илияс Жаныбекович Старший преподаватель Байланыштар: Дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Лев Толстой к-сү,100/1 Телефону: +996 500 147 300 Email: iliiaszhanybekov@gmail.com Кафедра жөнүндө: Патология кафедрасы 2020-жылы октябрда түзүлгөн. Патология кафедрасы – КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын ЭАММнын медициналык факультетинин окуу, усулдук жана илимий-изилдөөчүлүк ишин жүргүзгөн окуу-илимий түзүмдүк бөлүмү. Патология кафедрасында төмөнкү дисциплиналар окутулат: патологиялык […]