Саламаттык сактоо уюмдарындагы клиникалык базалар

Студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасы – жогорку медициналык билим берүү адистерин даярдоодо окуу процессинин маанилүү бөлүгү болуп саналат.

КЭАУ ЭАММде өндүрүштүк тажрыйба этап-этабы менен жалпы тажрыйба дарыгери адисин даярдоо профилине тиешелүү саламаттыкты сактоо уюмдарында,   студенттердин  теоретикалык билимдерин өздөштүрүүсүнө жараша (ырааттуу түрдө) жүргүзүлөт. Студенттер пландуу жана максаттуу түрдө тажрыйбалык көндүмдөрдү өздөштүрөт жана заманбап медициналык жабдуулар менен таанышат, өз алдынча кесиптик ишмердүүлүккө медициналык чөйрөдө даярдык көрүшөт. Студенттердин тажрыйбасын жетектөөгө жоопкерчиликтүү, компетенттүү клиникалык окутуучулар дайындалат.

Клиникалык базалар

Келишим БТжОИИБ
Келишим ГДКБ ТМЖ
Келишим ШМБ
Келишим ЧОБО
Келишим РККХИБ ЧОБО
Келишим ПДСРБ
Келишим ОКУО Жайыл району
Келишим КУО Токмок
Келишим Үй-бүлөлүк медицина борбору №9
Келишим Үй-бүлөлүк медицина борбору №19
Келишим ШКО №6
Келишим ФУБ
Келишим ДВРО
Келишим КИИКжККДИ
Келишим Үй-бүлөлүк медицина борбору №15
Келишим Комбустиологдор ассоциациясы Бишкек ш.
Келишим Ысык-Көлдүк бириккен облустук ооруканасы
Келишим Балыкчы ш., Дарыгерге чейинки тажрыйба борбору