Спорт

Спорттук жетишкендиктер

Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кам көрүү ар бир мамлекеттин эң маанилүү милдеттеринин бири.

Спортто адам өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегин кеңейтүүнү көздөп, бул жетишкендиктер жана ийгиликсиздиктердин аркасында жаралган сезимдердин кең дүйнөсү, таанымал көрүнүш, адамды жана өзүн-өзү тарбиялоонун натыйжалуу каражаты, мында адамдар ортосундагы мамилелердин татаал процесси камтылат. Ден соолук жаш адамдын гармониялык өсүшү гана үчүн эмес, кесибин ийгиликтүү өздөштүрүүнүн, кесиптик ишмердүүлүгүнүн жемиштүүлүгүнүн, анын жашоо-турмуш тиричилигинин жыргалчылыгын түзүүчү жана эң жогорку ийгиликтерге жетүү мүмкүнчүлуктөрүнүн жыйынтыгын берүүчү жетектөөчү фактор катары кызмат кылат.  Физикалык өнүгүү адамдын ден-соолугу менен тыгыз байланышта. Ден-соолук жаш адамдын гармониялык өнүгүүсүн гана эмес, анын жалпы жашоо жыргалчылыгын жана эң жогорку натыйжаларга жетишүү мүмкүнчүлүгүн түзгөн кесипти өздөштүрүүдөгү ийгиликтеринин, анын келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүнүн жемиштүүлүгүнүн алдыңкы фактору катары иштейт.

Жождордогу дене тарбиясынын негизги максаты гармониялык жактан өнүккөн, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болуп саналат.

ЭАММдеги физикалык билим берүү курсу төмөнкү маселелерди чечүүнү камсыз кылат:

  1. студенттерди моралдык, эрктик жана дене күчтүүлүк сапатына, ошондой эле жогорку өндүрүмдүү эмгекке даяр болууга тарбиялоо;
  2. студенттердин ден-соолугун чыңдоо жана сактоо, организмдеринин туура калыптанышына жана ар тараптуу өнүгүүсүнө жардам көрсөтүү, окутуу мезгили аяктаганга чейин жогорку эмгекке жөндөмдүүлүгун колдоого алуу;
  3. студенттерди дене тарбиялык жактан ар тараптуу даярдоо;
  4. студенттерди алардын келечектеги эмгек ишмердүүлүктөрүн эске алуу менен кесиптик-прикладдык дене тарбиялык даярдоо; 
  5. студенттердин дене тарбиясын жана спорттук машыгууларды уюштуруу ыкмалары жана теориялары боюнча зарыл болгон билимдерге ээ болууга, калыстар, машыктыруучулар, коомдук нускоочулар катары иш алып баруу ишмердигине даярдоо; 
  6. спортчу-студенттердин спорттук чеберчиликтерин өркүндөтүү;
  7. дене тарбиясы жана спорт менен үзгүлтүксүз машыгууга тарбиялоонун зарылдыгын студенттерге ынандыруу;

ЭАММдин студенти Рехман Юнас армреслинг мелдеши боюнча күмүш медалга ээ болду.

No post found