Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Кафедра илимий изилдөө планына ылайык:

илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерди уюштуруу;

илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү;

илимий, илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды жана симпозиумдарды уюштуруу жана кафедра мүчөлөрүнүн катышуусу;

илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди калк арасында жайылтуу ж.б.

окуу, илимий жана практикалык иштерди ийгиликтүү ишке ашыруу максатында кафедрада практикалык сабактарды өткөрүү үчүн лекторийлер жана аудиториялар бар.