Максаттары жана милдеттери

Начальник Отдела поддержки студентов и внеучебной работы(воспитательной)

Толук Аты-жөнү: Конгайтиева Гүлжаз Анарбековна

Илимий даражасы: саясий илимдердин кандидаты

Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу

 • Байланыш: (0312) 53-36-68

 • Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 106-кабинет

 • Email: extracurricularoffice@gmail.com

Максаттары жана милдеттери

Студенттерди колдоо жана окуудан тышкаркы иштер бөлүмүнүн (СКжОТИ) максаттары:

СКжОТИ бөлүмүнүн негизги максаты-студенттердин демилгелерин колдоо, студенттердин чыгармачылык жана лидерлик потенциалын өнүктүрүү, ЭАММнин  студенттеринин арасында жаштар саясатын улантуу, студенттердин кесиптик, адеп-ахлактык, чыгармачылык өнүгүүсү жана өзүн-өзү көрсөтүүсү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, дисциплиналар аралык байланыштарды өнүктүрүү.

Милдеттери:

 • Болочок адис болгон студенттердин адеп-ахлактык, эстетикалык, кесиптик, укуктук, патриоттук, экологиялык жана дене-бой өнүгүүсүн камтыган тарбиялык иштин комплекстүү системасын иштеп чыгуу
 • Студенттин өзүн-өзү таануусуна шарт түзүү жана студент жаштардын сабактан тышкаркы убакта бош убактысын уюштуруу
 • Студенттин инсандыгын чыгармачыл чагылдырууга жана өзүн-өзү жүзөгө ашырууга багытталган оптималдуу социалдык-маданий чөйрөнү өнүктүрүүгө көмөктөшүү
 • КЭАУ ЭАММ жашоо-турмушун жакшыртуу жана өнүктүрүү максатында ЭАММнин студенттердин жашоосуна мониторинг жүргүзүү системасын түзүү
 • Жалпы университеттик иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү, ошондой эле шаардык, республикалык жана эл аралык маанидеги иш-чараларга КЭУА ЭАММнин студенттеринин катышуусун уюштуруу
 • Студенттердин кураторлук жана адаптациялоо системасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле алардын ишмердүүлүгүн колдоо жана координациялоо
 • Окуу-тарбиялык жана окуудан тышкаркы турмуштун ар кандай маселелери боюнча студенттер менен дайыма өз ара аракеттенүүнү орнотуу, ошондой эле кайрылууларда аларга тийиштүү колдоо көрсөтүү
 • Студенттердин билимге, окууга, келечектеги кесипке болгон кызыгуусун арттыруу, ошондой эле ой жүгүртүүнү жана чыгармачылык өз алдынчалыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү
 • КЭУА ЭАММнин дөмчөлөрүнүн маалымат базасын түзүү жана системалуу түрдө жаңыртуу
 • Бардык муундагы студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн корпоративдик биримдигин колдоо жана бекемдөө
 •  

Окуудан тышкаркы иштер КЭАУ ЭАММде ар кандай багыттар аркылуу окуп жаткандардын жана кызматкерлердин биргелешкен окуу, илимий, өндүрүштүк жана коомдук ишмердүүлүгүндө ишке ашырылат.

 • 150дөн ашык активист студенттер
 • Жылына 30дан ашык маданий-массалык жана спорттук-ден соолукту чыңдоо иш-чаралары
 • Окуудан тышкаркы иштин 8 багыты
 • Бул кызыктуу ачылыштар мезгили болуп саналат, иш-аракеттердин Өзгөчө энергия менен толгон, дүйнөнү түшүнүү жана билим топтоо суусап, жана жаркыраган окуялар

Студенттерди колдоо жана окуудан тышкаркы иштер бөлүмү бир нече иш-чараларды көзөмөлдөйт:

 • Студенттик Кеңеш
 • Студенттик уюмдар
 • Оюндар
 • Чыгармачылык
 • Спорт
 • Адаптация
 • Волонтердук
 • Дебат клубу
СКжОТИ бөлүмүнүн иш-чаралары:
Окуу-усулдук ишмсердүүлүк
Окуу планы: Учебный план «Лечебное дело» (5 лет) 2019г. Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин...