Документтер

Жоболор: СКжОТИ бөлүмү жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Кураторлук жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Университетте окуп жаткандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча шарттарды түзүүнү жөнгө салуучу жобо КЭАУНИн Эл аралык медицина мектебинде окуучулар үчүн ички тартип эрежелери Студенттин моралдык-этикалык кодекси Иш пландары: ПСиВР бөлүмүнүн иш планы 2023-2024 окуу жылы. Тарбия иштеринин планы 2022-2023 окуу жылы. Куратордун […]

Максаттары жана милдеттери

Начальник Отдела поддержки студентов и внеучебной работы(воспитательной) Толук Аты-жөнү: Конгайтиева Гүлжаз Анарбековна Илимий даражасы: саясий илимдердин кандидаты Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу Байланыш: (0312) 53-36-68 Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 106-кабинет E–mail: extracurricularoffice@gmail.com Максаттары жана милдеттери Студенттерди колдоо жана окуудан тышкаркы иштер бөлүмүнүн (СКжОТИ) максаттары: СКжОТИ бөлүмүнүн негизги максаты-студенттердин […]