“КЭАУ” ЭАММ илимий-изилдөө жана статистикалык борбору

Миссиясы жана максаты:

Изилдөө жана статистикалык борбордун миссиясы

Кыргызстандын эл аралык университетинин Эл аралык медициналык мектеби — илимий жана илимий-педагогикалык персоналды натыйжалуу көбөйтүү, илим, билим берүү жана инновация жаатындагы жаштарды бекемдөө, изилдөө жүргүзүү жана билим берүү иш-аракеттеринин сапатын жакшыртуу максатында статистиканын, маалыматтарды талдоонун жана эксперименттерди пландаштыруунун заманбап ыкмаларын андан ары өнүктүрүү жана жайылтуу.

Негизги милдеттер:

Илимий изилдөө жана статистиканын негизги милдеттери

Борборлор::

  1. Фундаменталдык жана колдонулган (анын ичинде

клиникалык), саламаттык сактоо жана медициналык илимдерди өнүктүрүү жаатындагы эксперименталдык изилдөөлөр;

  1. Кыргыз Республикасында кадрлар резервин түзүү үчүн жогорку квалификациялуу илимий жана медициналык кызматкерлерди даярдоо максатында Москва мамлекеттик медициналык университетинин негизги билим берүү бөлүмдөрүнүн студенттерин практикалык окутуу түрүндө жогорку билим берүү программаларын ишке ашыруу;
  2. Биомедициналык изилдөөлөргө катышуу дисциплиналар аралык изилдөө топторунун бир бөлүгү;
  3. Илимий ишмердүүлүктү илимий, методологиялык макалаларды, монографияларды жарыялоо жана регионалдык жана эл аралык илимий конференцияларга катышуу аркылуу жайылтуу;
  4. Алдыңкы эл аралык маалымат базаларында индекстелген жогорку бааланган Эл аралык басылмаларда илимий изилдөөлөрдүн сапатын жана илимий натыйжаларды жайылтууну жакшыртуу;
  5. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын билим берүү процессине киргизүү жана бул натыйжаларды практикалык колдонууну илгерилетүү;
  6. Алдыңкы илимий жана билим берүү уюмдарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган илимий изилдөөлөрдүн жогорку деңгээлин камсыз кылуу;
  7. Институттун илимий-изилдөө иштерине илимий-педагогикалык жана башка университет кызматкерлеринин, ошондой эле университетте окуган үчүнчү жактын уюмдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу;
  8. Тышкы каржылоону тартуу максатында конкурстарга катышуу (гранттар, билим берүү жана илим министрлиги ж.б.));
  9. Камсыз кылуу өз ара аракеттенүү университеттин илимий, билим берүү жана клиникалык бөлүмдөрү, ошондой эле илимий-изилдөө жана инновациялык иш-аракеттер боюнча үчүнчү жактын илимий бөлүмдөрү, билим берүү жана медициналык мекемелери бар илимий-изилдөө статистикалык борбору;

 

04-буйрук, датасы 08.01.2024

 

Илимий изилдөө жөнүндө жобонун статистикасы. борбор