“КЭАУ” ЭАММ илимий-изилдөө жана статистикалык борбору

Миссиясы жана максаты: Изилдөө жана статистикалык борбордун миссиясы Кыргызстандын эл аралык университетинин Эл аралык медициналык мектеби — илимий жана илимий-педагогикалык персоналды натыйжалуу көбөйтүү, илим, билим берүү жана инновация жаатындагы жаштарды бекемдөө, изилдөө жүргүзүү жана билим берүү иш-аракеттеринин сапатын жакшыртуу максатында статистиканын, маалыматтарды талдоонун жана эксперименттерди пландаштыруунун заманбап ыкмаларын андан ары өнүктүрүү жана жайылтуу. Негизги милдеттер: […]

Технопарк

Евразиялык Технопарк “Ала-Тоо” Евразия технопаркы “Ала-Тоо” (ЕТ) 2022-жылдын 7-апрелинде Евразия экономикалык комиссиясынын Башкармасынын Төрагасынын алдындагы Илимий жана техникалык Кеңештин Президиумунун бешинчи жыйынынын чечими менен түзүлгөн.   Евразия технопаркы Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлиги тарабынан катталган:   2022-жылдын май айы, сертификат N 20080130, серия: ГРУ.   Евразия технопаркынын уставы 2022-жылдын 10-майында негиздөөчүлөрдүн жалпы жыйынында бекитилген.   Бишкек […]

Диссертациялык кеңеш

Маалымат Диссертациялык кеңештин мүчөлөрү жөнүндө ____________________________ төмөнкү адистиктер боюнча илимдердин доктору (кандидаты) даражасы боюнча диссертацияларды коргоо жөнүндө: 14.01.30-геронтология жана Гериатрия; 05.26.02-Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эл аралык университетинин Эл аралык медициналык мектебиндеги өзгөчө кырдаалдарда коопсуздук диссертацияларды коргоо укугу менен: медицина илимдери медицина илимдеринин доктору (кандидаты) даражасы үчүн […]

Киргизүү

Аткаруу актысы 2021 Терапия бөлүмү Аткаруу актысы 2022 Атайын клиникалык дисциплиналар бөлүмү Аткаруу актысы 2023 Атайын клиникалык дисциплиналар бөлүмү Негизги дисциплиналар бөлүмү Хирургиялык оорулар бөлүмү Аткаруу актысы 2024 Анатомия кафедрасы Коомдук саламаттыкты сактоо департаменти Педиатрия акушердик жана гинекология бөлүмү Атайын клиникалык дисциплиналар бөлүмү Терапия бөлүмү

Студенттин илимий-изилдөө иштери

Эл аралык медициналык мектептин студенттеринин изилдөө иштери негизинен университеттин жана факультеттин билим берүү максаттарынан келип чыгат жана ага тиешелүү билим тармагында адис даярдоого салым кошот. Изилдөө иштери билим берүү, илимий жана инновациялык процесстердин чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү менен биримдигин камсыз кылуу, студенттердин кесиптик жана чыгармачыл даярдыгын өркүндөтүү, студенттерди илимий изилдөөгө тартуу формаларын өркүндөтүү, ошондой эле жеке […]

Илимий-изилдөө иштери

Илимий изилдөө иштерин пландаштыруу жана уюштуруу Изилдөө иштери негизги билим берүү программасынын милдеттүү бөлүмү болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 28-сентябрындагы токтому менен бекитилген Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык жалпы маданий кесиптик компетенцияларды комплекстүү түзүүгө багытталган. Кафедралардын изилдөө иштери билим берүү процессинин ажырагыс бөлүгү жана кафедранын окутуучуларынын негизги иш-аракеттеринин бири болуп саналат. Изилдөө […]

Басылмалар

Монография Айдаралиев А.А., Боконбаев К.Дж., Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө тоскоолдуктар. LAMBERT Academiс Pablishing, Германия, 2018, с. 240. Борбордук Азияда жер үстүндөгү жана аралыктан изилдөөлөр (Айдаралиев А.А., жамааттык монография). «City Print». Бишкек, 2019. 216 б. Суу менен камсыздоо жана тамак-аш өндүрүшүндөгү техникалык регламенттер. Белов Г.В., Касымбеков Ж.О. Профессор Беловдун илимий мектеби. Бишкек, 2020. 220 бет. Миокард инфаркты […]

Атайын кеңештер

КЭАУ ЭАММ адистиктер боюнча докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д 14.14.585 диссертациялык кеңешинин биргелешкен түзүму болуп саналат. 03.01 – физиология; 03.03 – патологиялык физиология; 03.11 – калыбына келтирүү медицинасы, спорттук медицина, дарылоо дене тарбиясы, курортология жана физиотерапия. КЭАУ ЭАММ адистиктер боюнча докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д 14.14.585 диссертациялык кеңешинин биргелешкен түзүму болуп […]

Окумуштуулар кеңеши

«КЭАУ» ЭАММдин окумуштуулар кеңеши 1 Айдаралиев Асылбек Акматбекович КЭАУ ЭАММдин ректору, медицина илимдеринин доктору, профессор, КРнын УИАнын Академиги, төрага 2 Белов Георгий Васильевич Медицина илимдеринин доктору, профессор, «Патологии» кафедрасынын башчысы, төраганын орун басары 3 Оторова Асель Анарбековна Биология илимдеринин кандидаты, «Фундаментальных дисциплиналар» кафедрасынын башкы адиси, окумуштуу катчысы  4 Айтикеев Адилет Усенович «Атайын клиническалык дисциплиналар» кафедрасынын […]