Фундаментальных дисциплинлар кафедраларынын жайгашуусу

Кыргызстан, Бишкек ш-ры, Лев Толстой к-сү, 100/1, №206 иш бөлмөсү

Email: akmatova_elmira@mail.ru

Телефон номуру: +996 550 25-67-15