Эң мыкты студенттердин рейтинги

2021-2022-окуу жылы үчүн жайкы кредиттик жана экзамендик сессиянын жыйынтыгы боюнча эң мыкты студенттер

Abdul Majeeda

Семестр 9

Группа 5-DGP-2-17

Mohhamed Mish Al Rilwan

Семестр 8

Группа 1-DGP-1-18

Majeed Abdulah

Семестр 7

Группа 5-DGP-2-18

Mehboob Khizar

Семестр 6

Группа 5-DGP-1-19

Omer Mohhamad

Семестр 5

Группа 20-DGP-2-19

Raza Aqib

Семестр 3

Группа 4-DGP-2-20

Arsam Muhhamad 

Семестр 2

Группа 19-DGP-1-21

Zaheer Saad

Семестр 1

Группа 10-DGP-2-21

Биздин МШМ МУК автоматташтырылган башкаруу системасында сиз студенттин жүрүшүн жана рейтингин көзөмөлдөй аласыз