Эң мыкты студенттердин рейтинги

Биздин ЭАММ автоматташтырылган башкаруу тутумунан (АБТ)В сиз студенттердин жетишүүсү жана рейтинги жөнүндө маалымат алсаңыз болот.