Эң мыкты студенттердин рейтинги

Кышкы кредиттик экзамен сессиясынын жыйынтыгы боюнча 2022-2023-окуу жылынын мыкты студенттери

Haider Muhammad Azeem

Семестр 10

Группа 1-DGP-1-18

Saleem Ayesha

Семестр 7

Группа 26-DGP-2-19

Raza Aqib

Семестр 5

Группа 4-DGP-2-20

Mohhamed Mish Al Rilwan

Семестр 10

Группа 1-DGP-1-18

Kamran Muhammad

Семестр 7

Группа 25-DGP-2-19

Malik Maham

Семестр 10

Группа 5-DGP-1-18

Dilshad Nimra

Семестр 10

Группа 5-DGP-1-18

Shamas Abdullah

Семестр 5

Группа 1-DGP-2-20

Mukhtar Ahmed Sanyia

Семестр 10

Группа 7-DGP-1-18

Ejaz Khaliqa

Семестр 10

Группа 6-DGP-1-18

Биздин МШМ МУК автоматташтырылган башкаруу системасында сиз студенттин жүрүшүн жана рейтингин көзөмөлдөй аласыз