Терапик кафедреасы жөнүндө

Кафедра башчысы:

Баитова Гульмира Мусаевна

Медицина илимдеринин доктору,

доцент

Байланыштар:

 • Дареги: Турусбеков к-сү, 88/1, 3-кабат
 • Email: therapy@ism.iuk.kg
 • Телефону: :

Кафедра жөнүндө:

Терапия кафедрасы 2020-жылдын 1-октябрында КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын ректорунун №124 2020-жылдын 1-октябрындагы буйругунун негизинде түзүлгөн.

 

 Кафедрада ички органдардын ооруларынын белгилерин жана синдромун таанууга жана аныктоого жөндөмдүү, ошондой эле калктын улгайган катмарын клиникалык жана лаборатордук-куралдык текшерүү жүргүзүү ыкмаларын жакшы билген, жогорку кесипкөй компетенттүү студенттер окутулат. Терапия кафедрасы дүйнөлүк билим берүү процессинде студенттердин илимде жана кесиптик ишмердүүлүгүндө илимий-интеллектуалдык потенциалын жүзөгө ашырууну көздөйт.

 Биздин кафедрада кардиология, гематология, эндокринология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология сыяктуу медицинанын маанилүү предметтери окутулат. Кафедра ичеги оорулары менен алектенген башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн дарылоо ишмердүүлүгүнүн үстүнөн көзөмөл жүргүзөт. Бөлүмдөрдүн жана илимий жааматтын жашоо маселелери менен биздин сайтта тааныша аласыздар.

Кафедранын алдына койгон милдеттери:

 • оорунун өнүгүүсүнүн жана анын тескери өнүгүү мүмкүнчүлүгүнүн алдын алуу ;
 • ооруну жоюу же белгилерин(симптомдорун) жеңилдетүү;
 • кызыкдар тутумдардагы түзүмдүк өзгөрүүлөрдү (функционалдык жана морфологиялык) басаңдатуу;
 • органдардын жана системалардын ооруларына тартылган бузулуулардын функционалдык классын төмөндөтүү;
 • декомпенсациянын курч эпизоддорун турукташтыруу;
 • клиникалык жооптуулукту жогорулатуу;
 • ооруканага жаткыруу, оорулардын жана өлүмдүн санын кыскартуу;
 • бейтаптын жашоо сапатын жакшыртуу;
 • бейтаптын физикалык жигердүүлүгүн жогорулатуу;
 • бейтаптын жашоосун узартуу менен божомолдоону жакшыртуу;
 • ооруканага жаткыруу жана комплекстүү рационалдуу фармакотерапия муктаждыгын төмөндөтүүнүн эсебинен дарылоого кеткен каржылык жоготууларды азайтуу.