Бош орундар

Кафедранын ассистенти – бош оруну

КЭАУ ЭАММ хирургия кафедрасына кафедранын ассистенти кызматына адис талап кылынат

Талаптар:

  • Ординатура жана хирургиянын тастыктамасы
  • upper intermediate –англис тили деңгээли
  • окуу-усулдук комплексинин англис тилиндеги иштелмесин жасай билүү

Резюме surgery@ism.iuk.kg почтасы аркылуу жөнөтүлсүн.

Кафедранын ассистенти – бош оруну

КЭАУ ЭАМдин педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасына кафедранын ассистенти кызматына адис талап кылынат

Талаптар:

  • Ординатура жана педиатрия тастыктамасы
  • upper intermediate –англис тили деңгээли
  • окуу-усулдук комплексинин англис тилиндеги иштелмесин жасай билүү

Резюме pediatrics@ism.iuk.kg почтасы аркылуу жөнөтүлсүн.