Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Дисциплиналар:

 • Жалпы хирургия
 • Клиникалык хирургия
 • Балдар хирургиясы
 • Оорукана хирургиясы
 • Урология жана хирургиясы бар бардык модулдар
 • Оперативдүү хирургия
 • Балдар жаракаты, травматология жана ортопедия
 • Анестезиология, интенсивдүү терапия, шашылыш абалдар
 • Онкология
 • Жүрөк кан тамырлары хирургиясы
 • Рентгенэндоваскулярдуу хирургия
 • Комбустиология
 • Аскердик талаа медицинасы (хирургия, терапия)

Окуу-усулдук комплекс:

Усулдук иштер боюнча:

 • кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркундөтүү;
 • окуу процессинин окуу жана усулдук жактан камсыздоонун сапатын жогорулатуу;
 • окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу;
 • кафедралардын дисциплиналар боюнча окуу куралдар, китептер жана жаңы программаларды түзүүгө катышуусу;
 • студенттердин кызыгуусу боюнча атайын курстар жана семинарларды иштеп чыгуу;

Балдар хирургиясынын окуу-усулдук комплекси
Жалпы хирургиянын окуу-усулдук комплекси
Хирургиянын окуу-усулдук комплекси
Онкология

Дисциплинанын окуу-усулдук комплексинин толук түзүлүшүн хирургия кафедрасынан көрө аласыздар

Жумушчу программа