Атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы

Айтикеев Адилет Усенович

Байланышы:

 • Дареги: Бишкек ш-ры, Турусбеков к-сү, 88/1
 • Телефон: 
 • Email: scd@ism.iuk.kg

Кафедра жөнүндө:

Биздин кафедранын окутуучулары жана кызматкерлери өзүлөрүн студенттердин  максаттарына жетүүсүнө жардам берүүгө арнашат. Биз окутуунун клиникалык байкоолорун жана практикалык  мүмкүнчүлүктөрүн камтыган кеңири жана катуу талаптуу академиялык базаны  беребиз деп ишенебиз.

Кафедрада офтальмология, оториноларигология, оруулуларга кам көрүү, физиотерапия, ДДТ(ЛФК), стоматология, неврология жана медициналык генетика дисциплиналары окутулат.

Биздин бөлүмдүн максаты – билимге, көндүмдөргө жана кесиптик чеберчиликке ээ болуу үчүн студенттердин муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

 • терең теориялык билим жана жетиштүү кесиптик көндүмдөргө ээ квалификациялуу адистерди даярдоо;
 • кафедранын мүчөлөрүнүн квалификациялык деңгээлин жогорулатуу;
 • окуу процессин илимий уюштуруунун учурдагы пайдубалын, окутуу жана тарбиялоо үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгуу жана киргизүү;
 • окуу сабактарын, тажрыйбаларды жана студенттердин өз алдынча иштерин сапаттуу уюштуруу жана өткөрүү;
 • жеке жана альтернативалык окуу программаларын түзүү, ж.б.

Биз студенттерди ар кандай изилдөө демилгелерине жана коомдук иш-чараларга катышууга чакырабыз.

Кафедра алдына коюлган милдеттер:

 • жогорку квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүүгө жөндөмдүү жана даяр дарыгер-адисти даярдоо.
 • хирургия адистиги боюнча иш-аракеттердин бардык түрлөрүн ийгиликтүү жүзөгө ашыра алуу.
 • билгичтик , чеберчилик жана көндүмдөрдү ийгиликтүү өздөштүргөн бүтүрүүчүдө дарт аныктоо, дарылоо, оорунун алдын алуу жана бейтаптарды калыбына келтирүүнү камсыздаган заманбап ыкмаларын колдонуу жөндөмдүүлүгүн жана даярдыгын түзүү.