Маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү секторунун байланыштары

Чыгыш Медициналык Кампусу:

|ЭАММ МТжСтин сектор башчысы, №502 иш бөлмөсү

Морфологиялык корпус:

ЭАММ МТжСтин секторунун инженери, №501 иш бөлмөсү

КЭАУнун университеттик клиникасы:

ЭАММ МТжСтин секторунун инженери, №501 иш бөлмөсү

Байланыштары

эл. почтасы: support@ism.iuk.kg

тел: +996 (312) 53-03-35