Эл арлык биримдик

Таанылышы

Мүчөлүгү

  • Кыргыз Республикасынын Медициналык университеттеринин ассоциациясы (AMUKR)
  • Тропикалык медицина университеттеринин альянсы (AUTM, КНР)
  • Сингапур, Израиль, Бразилия, ЮАР, Пакистан университеттери менен катар, инновациялар жана медициналык шаймандарды колдонуу боюнча альянсы (BRIMDIA, КНР).
  • Азия медициналык студенттеринин Ассоциациясы (AMSA)
  • Бир алкак – бир жол” медициналык университеттер альянсы (BRIMEA, КНР)