Кабыл алуу тесттери

Кирүү сынактары бланктык же комьютердик тестирлөө түрүндө өткөрүлөт. Тестирлөө 12 жылдык базалык окуу программасына ылайык жүргүзүлөт. Кирүү сынактары англис тилинде төмөнкү дисциплиналар боюнча жүргүзүлөт:

  • Химия
  • Биология
  • Чет тили

Үч дисциплина боюнча суроолордун жалпы саны-

Тестирлөөгө бөлүнгөн убакыт – 90 мүнөт.

Ар бир суроо 4 жоопту камтыйт, жооп аракети – 1 жолу.

Эгерде студент бардык суроолорго жооп берүүгө жетишпесе, жоопсуз калган суроолор туура эмес деп эсептелет.

Абитуриентке сынакка катышууга мүмкүндүк берген упай, максималдуу мүмкүн болгон упайлардын санынан минималдуу упай – 60%дан кем болбошу керек.

Компьютердик тестирлөө www.test.edu.kg сайтында жүргүзүлөт. Компьютердик тестирлөөнүн жыйынтыктары тестирлөө аяктагандан кийин дароо берилет.

Бланктык тестирлөөгө абитуриент жеке идентификациялоодон өткөндөн кийин киргизилет. Абитуриентке өзү менен кошо телефон же башка электрондук каражаттарды, окуу китептерин жана жазууларын алып келүүгө тыюу салынат. Бири-бири менен сүйлөшүүгө жана бланктар менен алмашууга тыюу салынат. Тесттерди текшерүү тестирлөө күнүндө жүргүзүлөт.