Кабыл алуу тесттери

Кирүү сынактары бланктык же комьютердик тестирлөө түрүндө өткөрүлөт. Тестирлөө 12 жылдык базалык окуу программасына ылайык жүргүзүлөт. Кирүү сынактары англис тилинде төмөнкү дисциплиналар боюнча жүргүзүлөт: Химия Биология Чет тили Үч дисциплина боюнча суроолордун жалпы саны- Тестирлөөгө бөлүнгөн убакыт – 90 мүнөт. Ар бир суроо 4 жоопту камтыйт, жооп аракети – 1 жолу. Эгерде студент бардык суроолорго […]

Документтерди кабыл алуу

КЭАУнун ЭАММине тапшыруучу чет элдик жарандын  60%дан кем эмес упайлык рейтинги менен толук орто билими жөнүндөгү тастыктамасы, КРнын ББжИ министирлигинин толук орто билиминин эквиваленттүүлүгү жөнүндөгү тастыктоочу маалымдамасы бар болушу шарт. Документтерди тапшыруу учурунда абитуриент төмөнкү документтерди толтурат: Ректордун атына арыз. Кирүү визасы бар паспортунун түп нускасы жана көчүрмөсү. 60%дан кем эмес упайлык рейтинги менен толук […]

“Дарылоо иши”адистигине кантип кирүүгө болот

Кыргыз Республикасынын Жарандары Кыргыз Республикасынын жарандары «Дарылоо иши» адистигине 6 жылдык мөөнөттөгү окууга кире алышат Университетке кабыл алуу шарттары: — толук орто билимдин базасында; — абитуриенттерди кабыл алуу ЖРТнын негизги тести боюнча алынган чектик упайлардын, ошондой эле химия жана биология сабактары боюнча алынган кошумча упайлардын негизинде жүргүзүлөт. Кабыл алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси: толук орто […]

Кабыл алуу комиссиясы

Кабыл алуу жөнүндө жобо Чет элдик жарандарды кабыл алуу жөнүндөгү жобо Кирүү сынактарынын көрсөтмөсү Кирүү сыноолорун өткөрүү тартиби жөнүндө көрсөтмө Кабыл алуу планы 2018-2019-окуу жылына карата кабыл алуу планы. Дарылоо иши 2019-2020 -окуу жылына карата кабыл алуу планы. Дарылоо иши 2020-2021 -окуу жылына карата кабыл алуу планы. Дарылоо иши 2021-2022 -окуу жылына карата кабыл алуу […]