Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

“Терапия” кафедрасында төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн иш бөлмөлөрү жабдылууда:

Факультеттеги билим берүү ишмердүүлүгү БДССУнун(ВОЗ) талаптарына ылайык иштелип чыккан окуу пландарына жана билим берүү стандарттарына ылайык программалар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде инновациялык ыкмалар жана окутуу каражаттары – көйгөйлүү жана комплекстүү лекциялар, далилденген медицина, интерактивдүү окутуу, видео жана мультимедия шаймандары –  кеңири колдонулат.

Тажрыйбалык көндүмдөрдү өздөштүрүү жана үзгүлтүксүз өркүндөтүүнүн зарыл шарты болуп, окуу муляждары, таблицалар, медициналык жабдуулар ж.б. менен камсыздалган клиникага чейинки тажрыйба бөлмөлөрүн жабдуу саналат.

Институтта заманбап медициналык жана илимий басмалар менен камсыздалган китепкана бар.