Диссертациялык кеңеш

Маалымат

Диссертациялык кеңештин мүчөлөрү жөнүндө ____________________________ төмөнкү адистиктер боюнча илимдердин доктору (кандидаты) даражасы боюнча диссертацияларды коргоо жөнүндө: 14.01.30-геронтология жана Гериатрия; 05.26.02-Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эл аралык университетинин Эл аралык медициналык мектебиндеги өзгөчө кырдаалдарда коопсуздук диссертацияларды коргоо укугу менен: медицина илимдери медицина илимдеринин доктору (кандидаты) даражасы үчүн төмөнкү адистиктер боюнча