Максаттар жана максаттар

ЭАММдин билим берүү секторунун максаты Билим берүү сектору Дарылоо иши программасы боюнча билим берүү процессин уюштуруу, аны өркүндөтүү шарттарын камсыз кылуу максатында түзүлгөн. КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын Билим берүү департаментинин курамында бардык курстар боюнча окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окуу иши боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу, окуу процессин диагностикалоо, аттестациянын натыйжаларын статистикалык иштеп чыгуу боюнча милдеттерди […]