Документтер

Положения Студенттин моралдык- этикалык кодекси Студенттердин жеке маалыматтарынын купуялуулугу жөнүндөгү жобо СИИИ жөнундө жобо Кайталанып окулуучу курс жөнүндөгү жобо Окуудан чыгаруу, которуу жана кайра кабыл алуунун тартиби жөнүндөгү жобо Окутуучулар, кызматкерлер жана студенттердин академиялык чынчылдыгы жөнүндөгү жобо Учурдагы жана жыйынтыктоочу көзөмөлдү апелляциялоо жөнүндөгү жобо Апелляциялык комиссия тууралуу жобо Студенттердин белгиленген ички тартибинин эрежелери Өндүрүштүк тажрыйбалардын […]

Ишенимдүү почта

Бул жерде сиз администрацияга жашыруун түрдө кайрылсаңыз болот. “Ишеним кутучасы” жөнүндө жобо эл. дареги: helpline@ism.iuk.kg

Эң мыкты студенттердин рейтинги

Кышкы кредиттик экзамен сессиясынын жыйынтыгы боюнча 2022-2023-окуу жылынын мыкты студенттери Haider Muhammad Azeem Семестр 10 Группа 1-DGP-1-18 Saleem Ayesha Семестр 7 Группа 26-DGP-2-19 Raza Aqib Семестр 5 Группа 4-DGP-2-20 Mohhamed Mish Al Rilwan Семестр 10 Группа 1-DGP-1-18 Kamran Muhammad Семестр 7 Группа 25-DGP-2-19 Malik Maham Семестр 10 Группа 5-DGP-1-18 Dilshad Nimra Семестр 10 Группа 5-DGP-1-18 […]

Инклюзивдик билим берүү

Previous Next 2008-жылдын 3-апрелиндеги № 38 КРнын “Ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” (2017-жылдын 8-июнундагы № 100 акыркы редакциядагы) буйругуна, КРнын ченемдик-укуктук иш кагаздарына, КЭАУ ЭАММдин ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн окуу процессин уюштуруу жөнүндөгү жобосуна, “КЭАУ” ЭАММдин профессордук-окутуучулук курамынын, кызматкерлеринин, студенттеринин этикалык кодексине СБТ П-3.3.1-2021  ылайык, КЭАУ  ЭАММ ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген студенттерди […]

Расписание

Күн тартиби 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына Окуу сабактарынын графиги ПЛО студенттери үчүн 5 жыл                                   ПЛО студенттери үчүн 6 жыл 1 семестрдин (DGP-1-22)                                  […]

Пайдалуу шилтемелер

ЭАММдин студенттери кыскача макалаларды, клиникалык шилтемелерди, электрондук китептерди, макалаларды, диаграммаларды, суроолор банкын, Медицина факультетинин студенттери үчүн бир нече пайдалуу шилтемелерди таба алат жана медик-студенттердин форумдарын социалдык тармактарда,  ж.б. талкууласа болот. General https://scholar.google.com/ – Search articles, case reports, research, journals, etc using the power of Google https://radiopaedia.org/ Radiopaedia is the best go-to resource of radiology for […]

Активдүүлүк

Назад Далее Жалпы максаттарга ылайык, ЭАММдин негизги максаттары катары студенттерге тарбиялоо берүүнүн төмөнкү багыттары кабыл алынды: Кесиптик эмгек тарбиясы Жарандык- патриоттук жана укуктук тарбия маданий-адептик тарбия Спорт жана ден- соолукту чыңдоо тарбиясы; Ата-энелер менен иштөө; Студенттик өз алдынча башкаруу. Иш-чаралар Маданий-массалык иш-чаралар: Маданий иш-чаралардын максаты – чет элдик студенттердин жаңы социалдык чөйрөгө туура жана дени […]

Илимий ийримдер

Студенттик илимий кружокту түзүү максаттары: Студенттик илимий кружок  – илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болуу каалоосун билдирген жана  бул ишмердүүлүктү окуу менен ийгиликтүү айкалыштырууга жетишкен, студенттердин ыктыярдуу уюму.  Студенттик илимий кружок – бул ЭАММдин студенттик илимий коомунун түзүмдүк бөлүмү.   Студенттик илимий кружоктун ишинин негизги милдеттери: студенттердин илимий чыгармачылыкка кызыгуусун жана муктаждыгын калыптандыруу; чыгармачыл ой […]

Спорт

Спорттук жетишкендиктер Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кам көрүү ар бир мамлекеттин эң маанилүү милдеттеринин бири. Спортто адам өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегин кеңейтүүнү көздөп, бул жетишкендиктер жана ийгиликсиздиктердин аркасында жаралган сезимдердин кең дүйнөсү, таанымал көрүнүш, адамды жана өзүн-өзү тарбиялоонун натыйжалуу каражаты, мында адамдар ортосундагы мамилелердин татаал процесси камтылат. Ден соолук жаш адамдын гармониялык өсүшү гана үчүн […]

Студенттик уюмдар

КЭАУ ЭАММдин студенттери – Азиялык медик-студенттер ассоциациясынын активдүү катышуучулары Азиялык медик-студенттердин эл аралык ассоциациясы (AMSA) Азиядагы, Азиялык-Тынч океандык аймактар жана башка өлкөлөрдөгү медик-студенттер үчүн маанилүү өкүлчүлүктүү уюмдардан болуп саналат. Биз, 17 толук толук укуктуу мүчөлөрдүн ичинен, академиялык компетенттүү, демилгелүү жана социалдык маданияттуу 2 айкалыштырылган  жана 8 байкоочу-мүчөлөрүнүн шыпаакерлерин чогултуп алабыз. Бүгүнкү күндө AMSA коммерциялык эмес, […]

Максаттар жана максаттар

КЭАУ ЭАММдин ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ БОРБОРУ Урматтуу студенттер, биздин окуу жайда билим берүү процессине студенттерди психологиялык жактан даярдыгын камсыздоочу Психологиялык жактан жардам көрсөтүү борбору иштейт. Биздин борбордо  кризистик кырдаалдарда сиз психологиялык жардам, колдоо жана кеңеш ала аласыздар. Борбордун максаты Билим берүү процессинин бардык катышычууларынын жеке өнүгүүсү жана ден-соолугун сактоо үчүн психологиялык шарттарды камсыздоочу социалдык-педагогикалык […]