Медициналык китепкана

Чыгыш Медициналык кампусунун китепканасы Дареги: ул. 6-апрель 6, Шкаф №115 Телефон: 53-37-07 Сайт: http://library.IUK.KG/RU/ Иштөө убактысы: Дүйш., Шеш., Шар., Бейш., Жума 09: 00-17: 00 Түшкү тыныгуу: 12:00 – 13:00 “Китепкана” маалыматтык жана билим берүү платформасы – “Кыргызстан” Эл аралык Университетинин “академиялык консорциумунун илимий китепканасынын бирдиктүү платформасы (АК” КЭАУ “),  алардын ишмердүүшлүгүн  жана маалыматтык-билим берүүчү китепканалык […]

Спортзалы

Previous Next Кайсыл гана мамлекет болбосун спорт жана дене тарбиясы тууралуу кам көрүү негизги милдети болуп саналат Мында адам баласы өз мүмкунчүлуктөрүнун чегин кеңейтүүгө умтулат, бул жетишкендиктер жана ийгиликсиздиктердин аркасында жаралган сезимдердин кең дүйнөсү, таанымал көрүнүш, адамды жана өзүн-өзү тарбиялоонун натыйжалуу каражаты, мында адамдар ортосундагы мамилелердин татаал процесси камтылат. Ден соолук жаш адамдын гармониялык өсүшү […]

Ресурстук борбор

Чыгыш Медициналык кампусунун ресурстук борбору интернетке кирүү менен жабдылган компьютердик аудитория. ЖКнын саны – 78. Ресурстук борбордун негизги милдеттери WEB тутумун колдонуу менен аралыктагы  жана жыйынтык билимдерин текшерүүгө онлайн тестирлөө жүргүзүү; Студенттерди жергиликтүү жана WEB кызматтарына жеткиликтүүлүгүн  камсыздоо Информатика боюнча сабактар өтүү Онлайн сурамжылоо жүргүзүү Чыгыш медициналык кампусу 5-кабат 502 – окуу бөлмөсү   (аудитория) Дүйшөмбү-ишемби […]

Симуляциялык окутуу борбору

Симуляциялык окутуу борбору жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартын иш жүзүнө ашырууга катышат.  Борбордо студенттер мануалдык жана клиникалык көндүмдөрдү жаңы симуляциялык технологгияларды колдонуу менен окуп-үйрөүшөт. Медициналык мекемелерде жаш адистерди көнүктүрүү мезгилин кыскартуу максатында, бейтаптарга зарыл болгон квалификациялык медициналык жардамдарды өз учурунда толук көлөмдө көргөзүүгө, тажрыйбалык жана илимий ишмердикке студенттер окутуучулардын жардамы менен даярдык […]

АБТ

ЭАММдин автоматташтырылган башкаруу тутуму AБТ  КЭАУ Эл аралык медициналык мектеби окуу  процесстерин автоматташтырууну жүргүзүп  жатат. Программалык камсыздоо аралык жана билимдеринин жыйынтыгын текшерүү, кирүү сыноолорун, студенттердин жана мугалимдердин сурамжылоолорун жүргүзүү үчүн WEB -тутумду пайдаланууну өзүнүн ичине камтыйт. тестирлөө тутуму сурамжылоо жүргүзүү кирүү сынактары