Бүтүрүүчүлөргө

КЭАУнун бүтүрүүчүлөр Ассоциациясы Ассоциациянын миссиясы бүтүрүүчүлөрдүн динамикалык кызыкдар коомчулукка бириктирүү жана бардык муундардын бүтүрүүчүлөрүнүн рухун  бекемдөө. Ассоциациянын максаттары Ассоциациянын мүчөлөрүнүн коомдук пайдалуу, маданий, социалдык, маалыматтык жана кайрымдуулук максаттарына жетишүү үчүн иш-чараларды координациялоо, баалуулуктардын жана кызыкчылыктарды калыптандыруу жана сактоо, “КЭАУ” ОИӨКнын ЮЖБсынын (ОЮЛ) бардык жактан жаңылануусуна көмөктөшүү жана бүтүрүүчүлөрдүн байланыштарын бекемдөө. Ассоциациянын милдеттери Өлкөдө ичинде жана […]