Окуу процесси

Окуу планы:

Ырааттуулугу:

Учебные графики: