Ректорат

Муса кызы Алинаокуу-администативдик иштер боюнча проректорт.и.д., профессор Анарбаев Максатбек МаматурайымовичПроректор по международным связям Кулбатыров Кубанычбек ДуйшеновичКлиникалык иштер боюнча проректор Байбулатов Эльдар МуратбековичСтратегиялык жана инновациялык өнүгүүлөр боюнча Проректор, м.и.к Акматова Эльмира КазакбаевнаИлимий иштер боюнча проректорб.и.д., профессор Азимова Гульмира РавшанбековнаЭВММ деканы

Ректор

Айдаралиев Асылбек Акматбекович медицина илимдеринин доктору профессор, КР УИАнын Академиги, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси

Окумуштуулар кеңеши

«КЭАУ» ЭАММдин окумуштуулар кеңеши 1 Айдаралиев Асылбек Акматбекович КЭАУ ЭАММдин ректору, медицина илимдеринин доктору, профессор, КРнын УИАнын Академиги, төрага 2 Белов Георгий Васильевич Медицина илимдеринин доктору, профессор, «Патологии» кафедрасынын башчысы, төраганын орун басары 3 Оторова Асель Анарбековна Биология илимдеринин кандидаты, «Фундаментальных дисциплиналар» кафедрасынын башкы адиси, окумуштуу катчысы  4 Айтикеев Адилет Усенович «Атайын клиническалык дисциплиналар» кафедрасынын […]