Класстар жана лабораториялар

Факультеттеги билим берүү иш-чаралары ДСУнун окуу пландарынын жана билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан программалар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде инновациялык методдор жана окуу куралдары кеңири колдонулат: көйгөйлүү жана татаал лекцияларды окуу, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу жана видео жана мультимедиялык жабдуулар. Практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн жана дайыма өркүндөтүүнүн зарыл шарты болуп окуу муляждары, столдор, медициналык жабдуулар […]

Изилдөө иши

Изилдөө иши: бөлүмдүн илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү; кафедранын мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу; Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди жайылтуу ж.б. Изилдөө планыСтуденттик изилдөө планыКесиптик өнүктүрүү планы

Дисциплиналар – УМК

Окуу-методикалык комплекс: Методикалык иш үчүн: кафедранын мүчөлөрүнүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; билим берүү процессин окуу-методикалык камсыздоонун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдоого катышуу; студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды, атайын семинарларды иштеп чыгуу; УМК Травматология жана ортопедия УМК Урология […]

Окуу процесси

СХД кафедрасы Куррикулум: Учебный план Лечебное дело 2018г. Учебный план Лечебное дело 2019г. Учебный план Лечебное дело (6 лет) 2021г. Учебный план Лечебное дело 2021г. План работы кафедры 2022-2023 Кийинки: Последовательность дисциплин за 2021 -2022 уч. г. Окуу графиктери: Календарный график 3 курс 5 семестр Календарный график 3 курс 6 семестр Календарный график 4 курс […]

Мугалимдер

Сулайманкулов Руслан Мэлисович КМН, Заведующий кафедрой Жолочиева Гульмира Токтобековна ассистент кафедры Абдыназаров Алмаз Нурдинович ассистент кафедры Айтназаров Эмил Тыныбекович ассистент кафедры Базеян Джульетта Кареновна ассистент кафедры Жекшенбек кызы Тамара ассистент кафедры Кожокматова Гулия Сатындиевна д.м.н., профессор Жоомартов Улугбек Акрамович ассистент кафедры Кендирбаева Назгуль Дженишбековна ассистент кафедры Эсенов Илияз Асылбекович ассистент кафедры Керимбаев Расул Толоевич ассистент […]

Атайыны хирургиялык дисциплиналар бөлүмү жөнүндө

Кафедра башчысы: Сулайманкулов Руслан Мэлисович Медицина илимдеринин кандидаты Доценттин милдетин аткаруучу Байланыштар: Дарек: Турусбекова 88/1, кабинет 510 Телефон:  Бөлүм жөнүндө Бөлүмдүн негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат: – жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо;– хирургиялык ооруларды диагностикалоонун жана дарылоонун жана башка илимий изилдөөлөрдүн жаңы технологияларын жана ыкмаларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү;– калкка жогорку квалификациялуу жана жогорку технологиялык медициналык […]

Класстар жана лабораториялар

Билим берүү иши ДСУнун окуу программаларынын жана билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан программалар боюнча жүргүзүлөт. Окутуу процессинде окутуунун инновациялык ыкмалары жана каражаттары кеңири колдонулат: көйгөйлүү жана комплекстүү лекцияларды окуу, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу жана видео жана мультимедиялык жабдуулар.Практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүү жана дайыма өркүндөтүү үчүн окуу муляждары, таблицалар, медициналык жабдуулар ж.б. менен жабдылган Клиникага […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: * кафедранын илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;* илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү;кафедранын мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу;илимий долбоорлорду, гранттарды жана конкурстарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу;

Окуу процесси

Окуу планы: Окуу программасы дарылоо иши (6 жыл) 2021-ж. Кафедранын иш планы ЛД окуу программасы 6 жыл 2021 ЛД окуу программасы 5 жыл 2021 Ырааттуулугу: 2021-2022 окуу үчүн сабактардын ырааттуулугу. Лд ырааттуулугу 5 жыл 2021-2022 Лд ырааттуулугу 6 жыл 2021-2022 Учебные графики:  Календардык график 8 семестр 4 курс  Календардык диаграмма 9 семестр 5 курс  Модулдук […]

Дисциплиналар

Тартип: Тартип: Жугуштуу оорулар Дерматовенерология Фтизиопульмонология Тропикалык медицина ВИЧ Окуу-методикалык комплекс: Методикалык иштер боюнча: кафедранын мүчөлөрүнүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; окуу процессин окуу жана методикалык жактан камсыз кылуунун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын түзүүгө катышуу; Силлабус Жугуштуу ооруларДерматовенерологияТропикалык […]

Мугалимдер

Оторова Асель Анарбековна Кафедра башчысы Усенова Кундуз Кафедранын башкы адиси​ Байзакова Аида Кафедранын жардамчысы Каныбек кызы Алтынай Кафедранын жардамчысы Кошумбаева Нуржамал Кафедранын жардамчысы Имангазиев Улан Кафедранын жардамчысы Жаныбеков Ильяз Кафедранын жардамчысы Мамытов Кенжебек Кафедранын жардамчысы

Кафедра жөнүндө

Кафедра башчысы: Оторова Асель Анарбековна Биология илимдеринин кандидаты Байланыш: Дареги: 7-апрель көч.6, 105 кабинет. Эл. билдирүү: asel.otorova@gmail.com Кафедра жөнүндө “Инфекциялык оорулар” кафедрасы мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык жугуштуу оорулар боюнча окуу, методикалык, илимий-изилдөө жана дарылоо-консультациялык иштерди жүргүзөт. Кафедра 2022 – жылдын октябрь айында уюштурулган, бул окуу жана изилдөө процесстерин оптималдаштырууга мүмкүндүк берди, ошондой эле […]

Хирургия бөлүмү жөнүндө

Заведующий кафедрой Алымкулов Муратбек Чинарбекович Медицина илимдеринин кандидаты Доценттин милдетин аткаруучу Байланыштары: Дареги: Турусбеков көчөсү, 88/1, №408 иш бөлмөсү. Телефон: +996 (705) 64 46 60 Email: surgery@ism.iuk.kg Кафедра тууралуу: Кафедранын негизги максаты болуп: жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо; хирургиялык ооруларды дарылоо жана диагностикалоонун усулдары жана башка илимий изилдөөлөрдүн жаңы технологияларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү; калкка жогорку […]

Класстар жана лабораториялар

Факультеттеги билим берүү ишмердүүлүгү саламаттыкты сактоонун бүткүл дүйнөлүк уюмунун билим берүү стандартына жана окуу программаларынын талаптарына ылайык иштелип чыккан прогамма боюнча өткөрүлөт. Окуу процессинде инновациялык ыкмалар жана окутуу каражаттары болгон көйгөйлүү жана комплекстүү дарстар, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу, видео жана мультимедиялык каражаттар кеңири колдонулат. Тажрыйбалык көндүмдөргө ээ болуу жана аны үзгүлтүксүз өркүндөтүү  үчүн зарыл шарт […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: кафедранын илимий-практикалык, илимий-изилдөөчүлүк жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессинини жыйынтыгында илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрүн иштеп чыгуу жана иш жүзүнө ашыруу; кафедра мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу; илимий долбоорлордун, гранттардын жана конкурстардын иштелмелерине жана аткарылышына катышуу; Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди жайылтуу ж.б. Илим-изилдөө иштеринин планы Студенттин илим-изилдөө иштеринин […]

Дисциплиналар

Дисциплиналар: Жалпы хирургия Клиникалык хирургия Балдар хирургиясы Оорукана хирургиясы Урология жана хирургиясы бар бардык модулдар Оперативдүү хирургия Балдар жаракаты, травматология жана ортопедия Анестезиология, интенсивдүү терапия, шашылыш абалдар Онкология Жүрөк кан тамырлары хирургиясы Рентгенэндоваскулярдуу хирургия Комбустиология Аскердик талаа медицинасы (хирургия, терапия) Окуу-усулдук комплекс: Усулдук иштер боюнча: кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркундөтүү; окуу процессинин окуу жана […]

Окуу процесси

Хирургия кафедрасы Окуу планы​: Окуу программасы Жалпы медицина 2018 Окуу планы Жалпы медицина 2019 Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Окуу планы Жалпы медицина 2021 Ырааттуулугу: 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу Окуу графиктери: 3-курстун 5-семестринин тартиби 3-курстун графиги 6 семестр 4-курстун 7 семестринин графиги 4-курс 8 семестрдин графиги 5-курстун графиги 10 семестр Отчёттор: ——————- […]