Класстар жана лабораториялар

Билим берүү иши ДСУнун окуу программаларынын жана билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан программалар боюнча жүргүзүлөт. Окутуу процессинде окутуунун инновациялык ыкмалары жана каражаттары кеңири колдонулат: көйгөйлүү жана комплекстүү лекцияларды окуу, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу жана видео жана мультимедиялык жабдуулар.Практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүү жана дайыма өркүндөтүү үчүн окуу муляждары, таблицалар, медициналык жабдуулар ж.б. менен жабдылган Клиникага […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: * кафедранын илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;* илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү;кафедранын мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу;илимий долбоорлорду, гранттарды жана конкурстарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу;

Окуу процесси

Окуу планы: Окуу программасы дарылоо иши (6 жыл) 2021-ж. Кафедранын иш планы ЛД окуу программасы 6 жыл 2021 ЛД окуу программасы 5 жыл 2021 Ырааттуулугу: 2021-2022 окуу үчүн сабактардын ырааттуулугу. Лд ырааттуулугу 5 жыл 2021-2022 Лд ырааттуулугу 6 жыл 2021-2022 Учебные графики:  Календардык график 8 семестр 4 курс  Календардык диаграмма 9 семестр 5 курс  Модулдук […]

Дисциплиналар

Тартип: Тартип: Жугуштуу оорулар Дерматовенерология Фтизиопульмонология Тропикалык медицина ВИЧ Окуу-методикалык комплекс: Методикалык иштер боюнча: кафедранын мүчөлөрүнүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; окуу процессин окуу жана методикалык жактан камсыз кылуунун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын түзүүгө катышуу; Силлабус Жугуштуу ооруларДерматовенерологияТропикалык […]

Мугалимдер

Оторова Асель Анарбековна Кафедра башчысы Усенова Кундуз Кафедранын башкы адиси​ Байзакова Аида Кафедранын жардамчысы Каныбек кызы Алтынай Кафедранын жардамчысы Кошумбаева Нуржамал Кафедранын жардамчысы Имангазиев Улан Кафедранын жардамчысы Жаныбеков Ильяз Кафедранын жардамчысы Мамытов Кенжебек Кафедранын жардамчысы

Кафедра жөнүндө

Кафедра башчысы: Оторова Асель Анарбековна Биология илимдеринин кандидаты Байланыш: Дареги: 7-апрель көч.6, 105 кабинет. Эл. билдирүү: asel.otorova@gmail.com Кафедра жөнүндө “Инфекциялык оорулар” кафедрасы мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык жугуштуу оорулар боюнча окуу, методикалык, илимий-изилдөө жана дарылоо-консультациялык иштерди жүргүзөт. Кафедра 2022 – жылдын октябрь айында уюштурулган, бул окуу жана изилдөө процесстерин оптималдаштырууга мүмкүндүк берди, ошондой эле […]

Хирургия бөлүмү жөнүндө

Заведующий кафедрой Алымкулов Муратбек Чинарбекович Медицина илимдеринин кандидаты Доценттин милдетин аткаруучу Байланыштары: Дареги: Турусбеков көчөсү, 88/1, №408 иш бөлмөсү. Телефон: +996 (705) 64 46 60 Email: surgery@ism.iuk.kg Кафедра тууралуу: Кафедранын негизги максаты болуп: жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо; хирургиялык ооруларды дарылоо жана диагностикалоонун усулдары жана башка илимий изилдөөлөрдүн жаңы технологияларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү; калкка жогорку […]

Класстар жана лабораториялар

Факультеттеги билим берүү ишмердүүлүгү саламаттыкты сактоонун бүткүл дүйнөлүк уюмунун билим берүү стандартына жана окуу программаларынын талаптарына ылайык иштелип чыккан прогамма боюнча өткөрүлөт. Окуу процессинде инновациялык ыкмалар жана окутуу каражаттары болгон көйгөйлүү жана комплекстүү дарстар, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу, видео жана мультимедиялык каражаттар кеңири колдонулат. Тажрыйбалык көндүмдөргө ээ болуу жана аны үзгүлтүксүз өркүндөтүү  үчүн зарыл шарт […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: кафедранын илимий-практикалык, илимий-изилдөөчүлүк жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессинини жыйынтыгында илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрүн иштеп чыгуу жана иш жүзүнө ашыруу; кафедра мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу; илимий долбоорлордун, гранттардын жана конкурстардын иштелмелерине жана аткарылышына катышуу; Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди жайылтуу ж.б. Илим-изилдөө иштеринин планы Студенттин илим-изилдөө иштеринин […]

Дисциплиналар

Дисциплиналар: Жалпы хирургия Клиникалык хирургия Балдар хирургиясы Оорукана хирургиясы Урология жана хирургиясы бар бардык модулдар Оперативдүү хирургия Балдар жаракаты, травматология жана ортопедия Анестезиология, интенсивдүү терапия, шашылыш абалдар Онкология Жүрөк кан тамырлары хирургиясы Рентгенэндоваскулярдуу хирургия Комбустиология Аскердик талаа медицинасы (хирургия, терапия) Окуу-усулдук комплекс: Усулдук иштер боюнча: кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркундөтүү; окуу процессинин окуу жана […]

Окуу процесси

Хирургия кафедрасы Окуу планы​: 2018-2019- жылдын окуу планы 2018-2020- жылдын окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Кафедранын иш планы Компетенциялардын матрицасы Ырааттуулугу: 2018-2019-жылдардын ырааттуулугу 2019-2020-жылдардын ырааттуулугу 2020-2021-жылдардын ырааттуулугу 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. Окуу графиктери: Г2019-2020-жылдардагы окуу процессинин графиги 2020 – 2021-жылдардагы окуу процессинин графиги Өндүрүш тажрыйбасынын программасы Өндүрүш тажрыйбасынын жобосу Профессордук-окутуучулук […]

Окуу процесси

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы Окуу планы: 2018-2019- жж. окуу планы 2019-2020- жж. окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Компетенттүүлүк матрицасы Кафедранын иш планы Ырааттуулугу: 2019-2020 -жж. ырааттуулугу 2020-2021- жж. ырааттуулугу 2018-2019- жж. ырааттуулугу 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. Окуу графиктери: 1-курс 1-семестринин календардык графиги 1-курс 2-семестринин календардык графиги 2-курс 3-семестринин календардык графиги 2-курс […]

Дисциплиналар

Тартип Жалпы жана клиникалык биохимия Негизги фармакология Клиникалык фармакология Молекулалык биология Нормалдуу физиология Химия Микробиология иммунология жана вирусология Медициналык биология Адам денесиндеги биогендик элементтердин ролу Окуу-усулдук комплекс: Окуу-усулдук иштер: кафедра окутуучуларынын окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоонун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу; кафедранын дисциплиналары […]

Изилдөө иши

Илимий -изилдөө иштери: кафедранын илимий-изилдөө, илимий-тажрыйбалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; Кафедра окутуучуларынын илимий, илимий-тажрыйбалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда катыштыруу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; калк ичинде илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б. ИИИнин планыСИИИнин планы

Класстар жана лабораториялар

Previous Next “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында азыркы дисциплиналарды окутуу үчүн лабораторияларга коюлган талаптарга ылайык жаңыланган жабдуулар менен камсыздалган, төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн заманбап окуу бөлмөлөр жана лабораториялар бар: — Микробиология, вирусология и иммунология — Базистик фармакология —Кадимки физиология — Клиникалык фармакология Иш бөлмөлөрүндө дисциплиналарга ылайык маалымат стенддери, лабораториялык жабдуулар (микроскоптор, термостаттар, центрифугалар, муздаткычтар, кургатуучу шкафтар, автоклавдар, […]