Документтер

Окуу-усулдук бирикме жөнүндө жобо2019-жылдын 11-октябрынан № 227 ОУБ -2019дун курамы тууралуу буйрук2020-жылдын 3-ноябрынан № 149 буйрук (КЭАУ ОИӨК ОУБ – 2020нын курамы тууралуу) 2021 -жылдын 7-майынан №101 буйрук (КЭАУ ОИӨК ОУБ – 2020нын курамын бекитүү жөнүндө)2019-2020 жылдарына карата КЭАУ ОИӨКнын Окуу-усулдук бирикмесинин иш планы2020-2021 жылдарына карата КЭАУ ОИӨКнын Окуу-усулдук бирикмесинин иш планыДисциплиналар боюнча ОУКларды мониторинг […]

Максаттар жана максаттар

Бөлүмдүн максаты: Окуу процессин уюштуруу жана оптималдаштыруу, Эл аралык медицина мектебинин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттери менен биргеликте билим берүү программаларынын ишке ашырылышына жана өркүндөтүүсүнө байкоо жүргүзүү. Бөлүмдүн максаттары: Билим берүү программалары боюнча окуу процессин ченемдик камсыздоо; Окуу процессин усулдук камсыздоо; Окуу процессин өркүндөтүү; Окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу: — Окуу процессин оптималдаштыруу; — Окуу процессинин […]