Окуу процесси

Хирургия кафедрасы

Окуу планы​:

Ырааттуулугу:

Окуу графиктери:

Отчёттор:

  • ——————-